Stosujemy pliki cookie w celu świadczenia naszych usług. Korzystając z tej strony wyrażasz zgodę na używanie cookies. Dowiedz się więcej

Kontakt

EuroPark Sp. z o.o.

Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy w Warszawie, XII Wydział Gospodarczy KRS 
KRS: 0000311556, REGON: 141465050, NIP: 9512263813, kapitał zakładowy: 4.733.000 PLN 

Siedziba biura

ul. T. Chałubińskiego 8
00-613 Warszawa
lokalizacja biura EuroPark

Biuro czynne od poniedziałku do piątku w godzinach 8.00 – 16.00

tel.: +48 22 300 96 05 (infolinia), e-mail: info@europark.pl

e-mail: abonamenty@europark.pl 

Inspektor Ochrony Danych - Łukasz Jara, e-mail: iod@europark.pl

Dane bankowe

do przelewów opłat dodatkowych:

PKO Bank Polski S.A., Al. Jana Pawła II, 00-854 Warszawa 
Konto: 62 1440 1101 0000 0000 0942 8477